Follow
Site Search
en sk
 
 

5+1 Kompetenčný Model®

5+1 Kompetenčný model® =  východiskový bod nášho prístupu k náboru a talent manažmentu

Náš 5+1 Kompetenčný Model®
dokážeme prispôsobiť Vašim potrebám

Odborníci z nášho centra výskumu a vývoja posudzujú kompetenčný model z každého uhla pohľadu. Pochopenie toho, aká kombinácia zručností, vedomostí a správania je vhodná pre danú pracovnú pozíciu, umožňuje personalistom a líniovým manažérom vyhodnotiť kandidátov a rozvíjať výnimočné talenty svojich zamestnancov. Na základe vlastného výskumu Vám predstavujeme 5+1 Kompetenčný model®, ktorého cieľom je pomôcť klientom spoločnosti Hudson dosahovať optimálny úspech pri nábore a v Talent manažmente.

5+1 Kompetenčný model® je výsledkom rozsiahlej štúdie viac ako 100 kompetenčných modelov medzinárodných spoločností a súčasných trendov v oblasti ľudských zdrojov. Identifikovali sme päť kľúčových kompetencií: informačný manažment, vedenie ľudí, manažment úloh, interpersonálny manažment a osobný manažment. Každá kľúčová kompetencia obsahuje súbor indikátorov správania. Kľúčové kompetencie sú zoradené hierarchicky a v rámci každej kompetencie sa ďalej rozdeľujú podľa dôležitosti. Posledná, doplnková kľúčová kompetencia je technická zručnosť, ktorá zahŕňa technické zručnosti a vedomosti špecifické pre danú organizáciu.

Model je navrhnutý tak, aby bol flexibilný a dal sa použiť na rôzne pracovné pozície a pracovné miesta v rámci organizácie. Prostredníctvom tohto modelu si môžete vytvoriť vlastný náborový profil, ktorý zabezpečí efektívnosť pracovných pohovorov.

Okrem nášho inovatívneho Kompetenčného modelu sme v našom centre výskumu a vývoja vyvinuli sadu vlastných nástrojov Talent manažmentu. Medzi tieto nástroje patria testy, ktoré sa zameriavajú na schopnosti logického myslenia a hodnotenie obchodného prístupu, a taktiež "Interview manager", ktorý Vám pomôže zlepšiť Vaše pohovorové zručnosti. Naše nástroje môžu byť použité v klasickom 5+1 Kompetenčnom modeli alebo možu byť upravené tak, aby spĺňali Vaše požiadavky na kompetenčný model.

Presvedčte sa, že Hudson 5+1 Kompetenčný model® a  nástroje Talent manažmentu sú pre Vás tým správnym riešením. Kontaktujte nás ešte dnes!

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Sme známi našimi kvalifikovanými hodnotiteľmi a na zabezpečenie objektivity poskytujeme dvojité hodnotenie pre každého kanidáta. Taktiež ponúkame školenie "Nástroje pre Talent", kde sa dozviete ako používať nástroje a skúšobné metódy.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.