Follow
Site Search
en sk
 
 

Poslanie, vízia, hodnoty

SVETOVÁ TRIEDA V POSKYTOVANÍ RIEŠENÍ V OBLASTI TALENTOV

Chceme byť najlepší v pomoci
zamestnáveteľom doisahnuť
úspech prostredníctvom ľudí

V Hudsonu je našou víziou stať sa prvotriednym poskytovateľom globálneho riešenia v oblasti talentu poskytovaním služieb najvyššej kvality našim klientom aj kandidátom.

Sme oborom transformácie - ako organizácií tak aj kariér. Skrze nástroje recruitmentu, talent manažmentu, a outsourcingových riešení, ktoré ponúkame, pomáhame organizáciám i jednotlivcom plne realizovať ich potenciál.

Vzťahy s našimi klientmi a kandidátmi sú pre nás kľúčové opierajú sa o päť hodnôt, ktoré riadia našu obchodnú stratégiu, naše správanie a vzťahy, a to ako interne, tak externe:

 • Integrita:
  Dodržujeme najvyššie štandardy v oblasti osobnej aj profesionálnej etiky, čestnosti a dôvery.
 • Rešpekt:
  So všetkými rokujeme s rešpektom, zdvorilo a spravodlivo.
 • Spolupráca:
  Pracujeme ako tým a zdieľame svoje znalosti za účelom neustáleho zlepšovania, vzdelávanie a inovácie.
 • Oprávnenosť:
  Poskytujeme excelentné služby cez inovácie a vedenie na všetkých úrovniach.
 • Zodpovednosť:
  Sme zodpovední za splnenie našich záväzkov s kolegami, klientmi a kandidátmi s jasným porozumením naliehavosti a zodpovednosti obsiahnutých v týchto záväzkoch.
Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Personálna spoločnosť Hudson je známa pre vyhľadávanie a umiestňovanie špecializovaných odborníkov a obsadzovanie ťažko obsaditeľných pozícií, ktoré vyžadujú náročné a jedinečné vlastnosti.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.