Follow
Site Search
en sk
 
 

Spoločenská zodpovednosť

Čo pre nás znamená spoločenská zodpovednosť? 
Holistický prístup k podnikaniu spoločnosti Hudson.

Hudson podporuje
UN Global Compact

Prejavuje sa vo Vašom podnikaní "efekt motýlieho krídla"? Ako medzinárodná spoločnosť si myslíme, že sa prejavuje. To je dôvod, prečo sa spoločnosť Hudson zaviazala k firemnej spoločenskej zodpovednosti.

Aby sa zlepšili spoločenstvá, v ktorých žijeme a pracujeme, sústreďujeme sa na vzdelávanie a profesijné obohacovanie. Firemnú spoločenskú zodpovednosť považujeme za prirodzenú súčasť nášho podnikania a sme presvedčení, že ak pomôžeme ľudom rozvíjať ich prirodzené schopnosti a nadanie, nasmerujeme ich tak k dosahovaniu lepších výsledkov nielen v ich kariére, ale aj v súkromnom živote.

Zamestnanci spoločnosti Hudson sa pravidelne delia o svoj čas, talent a bohatstvo v rámci svojich komunít.

Naša politika spoločenskej zodpovednosti je postavená na troch pilieroch: dobrovoľníctvo našich zamestnancov, darcovstvo a dôveryhodné firemné praktiky. Aktívna účasť zamestnancov Hudson v komunitách môže viesť ku skutočným zmenám vo vzťahoch medzi ľuďmi. Prostredníctvom darcovských programov zamestnanci Hudson môžu taktiež finančne podporovať mnohé organizácie, ktoré potrebujú pomoc. Náš etický prístup k podnikaniu, nábor a zamestnávanie rozmanitej pracovnej sily a podpora vysokých štandardov kódexu správania nám pomohli vytvoriť prostredie, ktoré oceňuje prínos každého zamestnanca, klienta a kandidáta.

Hudson je hrdý na to, že je súčasťou UN Global Compact. UN Global Compact je strategická medzinárodná iniciatíva pre firmy, ktoré sa zaviazali zladiť svoje činnosti a stratégie s desiatimi všeobecne uznávanými zásadami v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a v boji proti korupcii. Veríme v zachovanie dôstojnosti všetkých ľudí prostredníctvom spolupráce pri dosahovaní spoločných cieľov hospodárskej prosperity, trvalej udržateľnosti životného prostredia, sociálneho začlenenia a etického podnikania.

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Hudson ponúka pod jednou strechou nábor a Talent manažment. Navyše náš vlastný výskumný a vývojový tím vytvára špičkové nástroje, ktoré sú overované treťou stranou – našimi klientmi.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.