Follow
Site Search
en sk
 
 

Ľudské zdroje

Hudson HR tím pre Vás nájde správnych ľudí v správnom čase!

Spojte sa s jedným z najväčších 
HR tímov vo svete

Byť expertom v otázkach HR je pre spoločnosť Hudson samozrejmosťou a plne chápeme komplexnosť problematiky náboru zamestnancov vo svetovej ekonomike. Moderný personalista musí čeliť problémom a výzvam, ktoré sa spájajú s náborom zamestnancov na lokálnej, ale aj globálnej úrovni.

Spoločnosť Hudson má veľmi dobrú znalosť personalistiky na Slovensku a preto Vám pomôže nájsť vhodného HR špecialistu alebo tím personalistov pre prácu vo Vašej spoločnosti. Naša medzinárodná sieť konzultantov pre oblasť HR pracuje s profesionálmi v mnohých priemyselných odvetviach. Či už potrebujete riešiť pracovno-právne vzťahy alebo personálne zabezpečiť manažment zmien, obráťte sa na nás a my uplatníme naše bohaté skúsenosti pri riešení Vašich problémov!

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Každý náš tím tvoria špecializovaní konzultanti a researcheri, ktorí úspešne spolupracujú pri obsadzovaní ťažko obsaditeľných pozícií.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.