Follow
Site Search
en sk
 
 

Farmaceutický priemysel

Konzultácia s Hudson Vás môže ochrániť pred problémami s náborom zamestnancov

We'll find talented professionals for your contract and permanent positions
Nájdeme talentovaných profesionálov
 na dočasný aj trvalý pracovný pomer

Štatistiky dokazujú, že znižovanie hladiny stresu zlepšuje kvalitu nášho života. Ak potrebujete obsadiť pracovné pozície vo farmaceutickom priemysle, neváhajte a zavolajte si na pomoc spoločnosť Hudson. Rozpoznáme problémy spojené s náborom pracovníkov vo Vašom odvetví a spolu s Vami vypracujeme liečebný plán náboru do trvalého pracovného pomeru, ktorý plne vyhovuje Vašim špecifickým potrebám.

Na rozdiel od našej konkurencie, ako súčasť hodnotiacich nástrojov používame vlastný osobnostný dotazník BAQ, ktorým počas výberového konania hodnotíme kandidátov užšieho výberu. Či ide o predaj liekov alebo pracovné pozície lekárnika, naši senior konzultanti chápu komplexnosť zručností potrebných na prácu v zdravotníctve. Zdiagnostikujeme bolestivé miesta vo výbere zamestnancov a vytvoríme ozdravný plán, ktorý bude spĺňať Vaše požiadavky v dlhodobom plánovaní ľudských zdrojov.

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Náš tím odborných konzultantov je známy pre nábor špecializovaných talentov na ťažko obsaditeľné miesta.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.