Follow
Site Search
en sk
 
 

Financie a bankovníctvo

Talent, na ktorý môžete vsadiť!

All your short-listed candidates take our business attitudes assessment.
Všetkých kandidátov z užšieho výberu
hodnotíme pomocou našich dotazníkov

Odborníci v oblasti financií a bankovníctva vedia, že dôvera je jednou z kľúčových hôdnot. Je úplne jedno, či spravujete dôchodkový účet jednotlivca alebo pracujete na fúzii spoločností, bez dôvery nikdy nedosiahnete očakávaný návrat investicií.

To isté platí aj pre firemné nábory. Spoločnosť Hudson preto poskytuje assessment centrá a širokú škálu vlastných hodnotiacich nástrojov, ktoré sú zárukou, že klient prijme do pracovného pomeru najvhodnejšieho kandidáta. Či už ide o pracovné pozície v oblasti investičného bankovníctva, správy majetku, financií alebo účtovníctva, naši skúsení náboroví konzultanti sú pripravení posúdiť Vaše potreby v oblasti personálneho zabezpečenia, identifikovať a umiestniť odborníkov do trvalého pracovného pomeru.

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Pri nábore využívame naše vlastné nástroje Talent manažmentu, ktoré prispôsobíme na mieru podľa Vašich požiadaviek, čím zvyšujeme pravdepodobnosť prijatia ideálneho kandidáta.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.