Follow
Site Search
en sk
 
 

FMCG

Nábor zamestnancov pre sektor rýchloobrátkového tovaru

Hire the right team to bring your FMCG products to market quickly
Vyberte správny tím, aby sa Vaše
produkty dostali na trh najrýchlejšie

Minimálna trvanlivosť pri rýchloobrátkovom tovare je veľmi krátka. Naopak, Vaše potreby na obsadenie pracovných pozícií v top manažmente FMCG môžu byť dlhodobé. Minimálna trvanlivosť pre personálne poradenstvo spoločnosti Hudson nikdy nevyprší. Naši konzultatnti posúdia Vašu situáciu a uplatnia svoje stratégie tak, aby Vám ponúkli najlepšie riešenia personálneho zabezpečenia v oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru a "merchandising".

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Personálna spoločnosť Hudson je známa pre vyhľadávanie a umiestňovanie špecializovaných odborníkov a obsadzovanie ťažko obsaditeľných pozícií, ktoré vyžadujú náročné a jedinečné vlastnosti.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.