Follow
Site Search
en sk
 
 

IT & telekomunikácie

Dešifrujte náborový proces s odborníkmi na IT & T

Využite siete spoločnosti Hudson
a jej odborné znalosti

C++, Java, PHP… Niekedy by personalista potreboval prekladateľa na to, aby porozumel reči perspektívneho kandidáta z oblasti IT & T. Dovoľte spoločnosti Hudson, aby sa stala Vašim osobným tlmočníkom.

Práca v IT a jej personálne zabezpečenie na Slovensku vyžaduje, aby ste rozumeli nielen programovacím jazykom, hardveru, softveru a správe dát. Pri obsadzovaní pracovných pozicií ako SAP administrátor, IT architekt alebo director potrebujete odborného konzulanta, ktorý posúdi kultúru organizácie a vhodnosť kandidáta do tohto prostredia. Našou špecialitou je partnerstvo s Vašim oddelením ľudských zdrojov. Snažíme sa porozumieť Vašim náborovým cieľom a nájsť správnu kombináciu zručností a osobnostných charakteristík IT experta, čím zabezpečíme jeho hladkú integráciu do Vašej spoločnosti.

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Naše inovatívne nástroje Talent manažmentu sú vytvorené naším vlastným centrom výskumu a vývoja.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.