Follow
Site Search
en sk
 
 

Právo

Posúďte sami profesionálne služby spoločnosti Hudson

Our recruiters have direct experience working in the legal profession
Naši konzultanti majú priamu
skúsenosť s prácou v právnej oblasti

Na súde náboru a Talent manažmentu je verdikt jasný: spoločnosť Hudson poskytuje nábor pracovníkov do oblasti práva, ktoré je súčasťou väčšiny priemyselných odvetví.

Naši náboroví konzultanti na Slovensku majú bohaté skúsenosti v oblasti právneho náboru, o ktoré sa s Vami radi podelia. V spolupráci s Vašim personálnym oddelením Vám pripravíme nielen na mieru šité riešenia náboru zamestnancov v oblasti práva, ale poskytujeme aj personálne zabezpečenie v profesii, kde je prvoradá expertíza. 

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Celosvetové pôsobenie spoločnosti Hudson zabezpečuje prístup do rozsiahlej siete kontaktov, čo nám umožňuje poskytovať personálne poradenstvo pre firmy v mnohých krajinách.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.