Follow
Site Search
en sk
 
 

Priemysel a výroba

Infraštruktúra ľudí zostavená spoločnosťou Hudson

From engineering to production management, we’ll fill your contract or permanent vacancies
Zabezpečíme obsadenie pracovných miest od špecialistov až po TOP manažment
 

Priemysel je ako motor, ktorý udržiava celú ekonomiku pri živote. Vyspelé technológie sú dôležité, ale sú to hlavne ľudia, ktorí riadia chod organizácie, aby dosahovala dobré výsledky. Ak využijete služby spoločnosti Hudson, Vaše personálne oddelenie bude fungovať ako hodinky a nábor zamestnancov sa stane hračkou.

Naši náboroví konzultanti majú bohaté skúsenosti v automobilovom priemysle a sú schopní spolupracovať s Vašim personálnym oddelením pri hľadaní profesionálnych riešení pre Vaše ľudské zdroje. Vieme Vám pomôcť navrhnúť náborové riešenia a sprostredkovať zamestnancov na trvalý pracovný pomer alebo na prácu na dohodu v priemyselnom sektore.

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Pri nábore využívame naše vlastné nástroje Talent manažmentu, ktoré prispôsobíme na mieru podľa Vašich požiadaviek, čím zvyšujeme pravdepodobnosť prijatia ideálneho kandidáta.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.