Follow
Site Search
en sk
 
 

Ochrana údajov

Táto stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Hudson. Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov a naše sídlo je na Slovensku. Informačné a komunikačné technológie zohrávajú v našej práci podstatnú rolu. Tento dokument o ochrane osobných údajov popisuje, akým spôsobom získavame a používame osobné údaje o ľuďoch, ktorí navštívia našu webovú stránku.

 

Informácie o návštevníkoch našej stránky

Na našu stránku môžete vstúpiť, prehliadať si jednotlivé sekcie a hľadať voľné pracovné miesta bez toho, aby ste museli zverejniť svoje osobné údaje.

 

O používaní našej stránky získavame všeobecné informácie, ako napríklad údaje o tom, ktoré oblasti užívatelia navštevujú najčastejšie a ktoré služby najviac využívajú. Pracujeme výlučne so súhrnnými informáciami, na základe ktorých nie je možné identifikovať jednotlivých návštevníkov stránky.

Tieto informácie nám napomáhajú získavať údaje o pohyboch na stránke a umožňujú nám neustále zlepšovať naše služby. Tieto všeobecné informácie môžeme navzájom zdieľať v rámci spoločnosti Hudson a môžeme ich poskytnúť aj našich klientom, aby tiež mohli nahliadnuť do toho, ako táto stránka funguje.

Ako používame Vaše osobné údaje

Ak sa rozhodnete zaregistrovať sa v Hudson a vytvoriť si vlastný účet, umožníme Vám:

 • Vytvárať si životopisy online
 • Aktivovať svoj životopis tak, aby sme ho mohli vidieť, alebo si ho môžete uložiť iba na súkromné použitie
 • Uchádzať sa o prácu online a sledovať aktuálny stav Vašich žiadostí
 • Vytvoriť si agenta pre vyhľadávanie pozícií, ktorý Vám automaticky zašle e-mail s novou pozíciou, ktorá zodpovedá Vašim požiadavkám.

Ak sa rozhodnete zaregistrovať v našej databáze, vyžiadame si od Vás osobné údaje ako meno, adresu a e-mailovú adresu. Pre využívanie našich ďalších služieb, napr. pre vloženie alebo vytvorenie Vášho životopisu, môžete nám poskytnúť aj iné informácie (priebeh Vašej kariéry, adresu, telefónne číslo alebo národnosť).

Váš životopis môže obsahovať citlivé údaje týkajúce sa (i) Vášho rasového alebo etnického pôvodu, (ii) Vašich politických názorov, (iii) Vášho náboženského alebo filozofického presvedčenia, (iv) Vášho členstva v odborovej organizácii, (v) Vášho fyzického a psychického zdravia, (vi) Vášho sexuálneho života alebo (vii) kriminálnych činov, ktoré ste spáchali, alebo akéhokoľvek iného trestného konania, ktorého ste účastníkom.

Žiadnu z týchto informácií nám nemusíte poskytovať. Takéto údaje zahrňte do Vášho životopisu iba vtedy, ak súhlasíte s ich použitím pri výberovom konaní v súlade s ochranou osobných údajov.

Hudson použije Vaše osobné údaje výhradne na účely spojené s našimi službami. Nezbierame žiadne iné osobné údaje prostredníctvom našej stránky, ani nevyužívame získané osobné údaje na iné účely.

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať korektne a v súlade s platnou legislatívou.

Súhlas

Odoslaním Vašich osobných údajov súhlasíte s ich použitím v rozsahu uvedenom v tomto dokumente.

Zverejnenie údajov

Hudson neposkytne Vaše osobné údaje (Vaše meno, adresu, e-mail alebo telefónne číslo), alebo informácie o Vašich návštevách na našej stránke tretím osobám, s výnimkou:

 • ak je to potrebné k vybaveniu Vašej žiadosti o zamestnanie alebo služieb, o ktoré ste nás požiadali,
 • ak nám k tomu dáte súhlas,
 • ak to vyžaduje zákon.

Všeobecné informácie o používaní našej webovej stránky však môžeme zaznamenávať a poskytnúť ich našim partnerom v rozsahu popísanom v tomto dokumente.

Životopisy

Ak nám poskytnete Váš životopis, dbajte prosím na to, aby obsahoval aktuálne informácie. Pri poskytovaní referencií dbajte prosím na to, aby dotyčné osoby súhlasili s poskytnutím ich kontaktných údajov.

Bezpečnosť

Hudson sa zaväzuje dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Disponujeme rôznymi ochrannými systémami, ktoré nám zaručujú ochranu Vašich osobných údajov (vrátane informácií z Vášho životopisu) pred:

 • neoprávneným prístupom
 • nesprávnym používaním a zneužitím
 • neoprávnenými zmenami alebo úpravami
 • protiprávnym poškodením dát

Nakoľko je ale internet priestor prístupný všetkým, Hudson nemôže garantovať, že informácie Vami zaslané nebudú zachytené treťou osobou.

Všetci naši zamestnanci, ktorí majú prístup k Vašim informáciám, sú zaviazaní dodržiavať tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Naša stránka môže obsahovať linky na externé webové stránky prevádzkované inými spoločnosťami, ktoré môžu zhromažďovať osobné údaje o návštevníkoch ich stránok. Hudson nezodpovedá za obsah a ochranu údajov týchto stránok a neberie zodpovednosť za žiadne externé webové stránky.

Deti

Nezbierame vedome informácie o deťoch. Služby Hudson sú určené dospelým osobám. Domnievame sa, že osobné údaje by deti mali sprístupniť iba po súhlase rodičov. Ak si nie ste istý rozsahom využívania našej stránky Vaším dieťaťom, prosíme Vás o nastavenie web filtra na Vašom počítači.

Cookies

Na našej stránke môžeme používať cookies. Cookie je krátky textový súbor odoslaný webovou stránkou a uložený Vaším prehliadačom na pevnom disku Vášho počítača. Použitím cookies môžeme sledovať návštevnosť našej stránky a poskytnúť Vám požadovaný obsah.

Máte možnosť povoliť alebo zakázať cookies príkazom v nastaveniach Vášho počítača. Môžete povoliť všetky cookies, byť informovaný vždy, keď má daná stránka zapnuté cookies, alebo zakázať všetky cookies. Ak zvolíte možnosť zákazu všetkých cookies, môže sa Vám stať, že nebudete mať prístup k niektorým častiam našej stránky.

Platnosť údajov

Vaše údaje budeme uchovávať na dobu nevyhnutnú k ukončeniu služieb, o ktoré ste nás požiadali.

Zmeny v ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť náš záväzok o ochrane osobných údajov, zverejníme všetky zmeny na tomto mieste. Týmto spôsobom budete vždy informovaní, aké informácie získavame, ako ich využívame a či ich niekomu ďalej poskytujeme.

Vaše práva

Máte nasledujúce práva:

 • právo vidieť všetky informácie, ktoré o Vás máme
 • právo požiadať o opravu chybných údajov alebo (v určitých prípadoch) požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov
 • právo požiadať nás o ukončenie spolupráce

Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane osobných údajov, kontaktujte prosím príslušný Úrad na ochranu osobných údajov.

Otázky

Ak máte otázky ohľadom použitia Vašich osobných údajov, alebo chcete vložiť, opraviť alebo odstrániť Vaše osobné údaje, kontaktujte nás prosím na crmeurope@hudson.com.

Hudson Global Resources, s.r.o. so sídlom Šafárikovo námestie 4, 811 02  Bratislava. IČO 35 767 782

Posledná aktualizácia júl 2011

© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.