Follow
Site Search
en sk
 
 

Profesionálny nábor

Čas sú peniaze! Strácate náborom svoj drahocenný čas?

Let us handle your staffing so you can focus on HR strategy
Nechajte personálne obsadenie na nás
a sústreďte sa na HR stratégiu

Čas je jedna z vecí, ktorú každý chce, ale zdá sa, že nik nemôže mať. Ak ste boli poverení náborom pracovníkov, viete, že nájsť vhodných kandidátov na prijatie do trvalého pracovného pomeru je práca na plný úväzok. V tom prípade se obráťte na nášho personálneho konzultanta, ktorý si dokáže poradiť v oblasti náboru a Vám vráti váš drahocenný čas, aby ste sa mohli sústrediť na celkovú stratégiu ľudských zdrojov vo Vašom podniku.

Náboroví konzultanti spoločnosti Hudson sa odlišujú od akejkoľvek inej pracovnej agentúry na svete. Vo svojich produktoch spájame vedomosti nadobudnuté dlhoročnými skúsenosťami v inovatívnom nábore s hodnotiacimi nástrojmi, ktoré boli vyvinuté v našom internom výskumnom a vývojovom centre. Táto silná kombinácia nám umožňuje ponúknuť vlastné strategické riešenia personálneho zabezpečenia podniku, a tým nájsť, vyhodnotiť a vybrať vhodných kandidátov na voľné pracovné pozice. Naše kvalitné náborové služby prinášajú vynikajúce výsledky:

  • 12 mesačná garancia umiestnenia kandidáta na senior pracovné pozície
  • jediná personálna spoločnosť, ktorá nevyužíva služby tretej strany na hodnotenie kandidáta; využívame vlastné hodnotiace nástroje, ktoré našim klientom poskytujeme bezplatne
  • skúsení konzultanti, ktorí podávajú kvalitné výsledky
  • konzultanti s jedinečnými zručnosťami, ktorí sa špecializujú na ťažko obsaditeľné pozície

Čo to znamená pre personalistov? Jednoducho povedané, bude Vám pridelený skúsený HR konzultant, ktorý má prísup do rozsiahlej databázy pracovných talentov. Spolupráca s nami Vám uštrí čas, umožní sústrediť sa na celkovú obchodnú stratégiu a spojí Vás s najdrahšou komoditou - skvelými ľuďmi.

Kontaktujte Hudson, aby ste zistili, ako Vám teraz môžeme pomôcť pri špecializovanom nábore a výbere zamestnancov.

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Náš tím odborných konzultantov je známy pre nábor špecializovaných talentov na ťažko obsaditeľné miesta.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.