Follow
Site Search
en sk
 
 

Talent manažment

Talent manažment je proces, ktorý privádza
skvelých ľudí ku skvelým výkonom

Sme jediná spoločnosť na Slovensku,
ktorá ponúka Talent manažment
a nábor

V podnikoch, kde záleží na ľuďoch, je najdôležitejší Talent manažment. Prvým krokom je prilákať správných kandidátov, ale hneď potom potrebujete stratégiu, ktorá Vám pomôže správne vybrať a neskôr zaujať, rozvíjať a udržať odborníkov vo Vašej spoločnosti. Aby úsilie, ktoré vynakladáte na Talent manažment prinieslo svoje ovocie, potrebujete partnera s jasným porozumením živortného cyklu zamesntanca, ktorý vnesie štruktúru a praktické skúsenosti do Vášho snaženia.

Talent manažment tím spoločnosti Hudson Vám pomôže. Náš jedinečný úspech v nábore a talent manažmente je priamo spojený s inovatívnym výskumom a vývojom, ktorý neustále vykonávame. Na hodnotenie kandidátov používame vlastné hodnotiace nástroje a talentové testy. Prostredníctvom personálneho poradenstva poskytujeme syntézu našich poznatkov a navrhujeme vlastné odporúčania.

Hudson 5+1 Kompetenčný model je špičkovým riešením pre riadenie ľudských zdrojov. 5+1 Kompetenčný model bol vyvinutý pro dlhodobom výskume kompetenčných rámcov u našich klientov na celom svete. Prostredníctvom starostlivo vybraných profilov kompetencií z nášho modelu vieme vytvoriť náborovú stratégiu, ktorá Vám pomôže nájsť najvhodnejšieho kandidáta na voľnú pracovnú pozíciu.

Tak ako každý človek,  aj každé pracovisko je jedinečné. Hudson Vám pomôže navrhnúť vhodnú stratégiu talent manažmentu práve pre Vašu firmu.

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Všetci naši konzultanti si povinne pravidelne obnovujú svoje vedomosti prostredníctvom Hudson Akadémie, školenia najvyššej kvality.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.