Follow
Site Search
en sk
 
 

Uchádzači o zamestnanie

Privítajte Váš ďalší kariérny postup!

Sme odborníkmi na každú fázu
životného cyklu zamestnanca

Spoločnosť Hudson nie je len partnerom klientov, ale aj kandidátov. Naša jedinečná a špecifická ponuka kombinujúca nábor a  Talent manažment je zárukou kvalitných služieb v mobilite vedúcich pracovníkov. 
Pomáhame kandidátom v každej fáze ich kariéry. Chápeme, že nábor nie je len o novom pracovnom mieste, ale taktiež o rozvoji kariérneho potenciálu.

 

Hľadanie ponúk

Nájsť kontakt
 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.