Follow
Site Search
en sk
 
 

Ako písať motivačný list

Otvorte si dvere s pútavým
motivačným listom

Motivačný list je rovnako dôležitý ako životopis, resumé alebo žiadosť do zamestnania. Dobre napísaný motivačný list Vás predstaví a u čitateľa vyvolá záujem dozvedieť sa o Vás viac.

Motivačný list by mal byť:

  • Dlhý maximálne na jednu stranu
  • Obsahovať správne napísané meno a titul
  • Napísaný v pozitívnom tóne
  • Jasne ukázať ako sa hodíte na pracovnú pozíciu
  • Zakončený s pozitívnym očakávaním
  • Viackrát skontrolovaný kvôli gramatickým a štylistickým chybám
  • Prezentovaný na jednoduchom liste papiera formátu A4   

 

Vzory motivačného listu

Sprievodný list k životopisu, alebo žiadosti do zamestnania obsahuje tieto tri základné časti:

  • Úvod - prečo píšete
  • Jadro - čo ponúkate
  • Záver - ako pokračovať ďalej  

 

Úvod - Prečo píšete

Prvá časť motivačného listu by mala jasne uvádzať, prečo nadväzujete tento kontakt. V prípade, že odpovedáte na inzerát, uveďte kde a kedy ste sa dozvedeli o pracovnej pozícii. Nezabudnite pomenovať pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate a jej referenčné číslo. Napríklad:

"Na základe ponuky uverejnenej dňa 14. apríla 2011 na pracovnom portáli www.profesia.sk sa uchádzam o pozíciu systémového administrátora (ref. 2354)"

alebo

"Na základe inzerátu, uverejneného na www.indeed.com dňa 14. apríla 2011, by som Vás chcel požiadať o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu Systémového Administrátora s referenčným číslom 2354 a vyjadriť, prečo som tým správnym kandidátom na túto pracovnú pozíciu."

Pamätajte si: Keď odpovedáte na inzeráty, držte sa inštrukcií!  Venujte pozornosť tomu, či máte informácie o sebe priniesť osobne, poslať poštou alebo emailom alebo vyplňiť žiadosť na webovej stránke spoločnosti.

Ak sa chystáte osloviť osobu, ktorú Vám niekto odporučil, nezabudnite uviesť kde a od koho ste získali jej kontaktné údaje.

 

Jadro - Čo ponúkate

Druhá časť listu by mala vysvetliť, prečo práve Vy ste ideálnym kandidátom na danú pracovnú pozíciu.

V prvom rade si opäť pozorne prečítajte inzerát, identifikujte kľúčové slová a zistite, aké sú kritériá výberu na pracovnú pozíciu. Ak máte možnosť, porozprávajte sa s náborovými poradcami alebo s personalistami spoločnosti, aby ste zistili, čo považujú za dôležité.

Každú ich požiadavku aplikujte na príklade, ako ste úspešne zvládli podobnú situáciu. Napríklad: Ak firma hľadá odborníka na marketing, ktorý má skúsenosti s uvádzaním nových produktov na trh, opíšte viackanálové uvedenie produktu na trh, ktoré ste riadili. Stihli ste termín a neprekročili rozpočet? Prekročil predaj produktov očakávania? Zvládli ste tlaky trhu?  Uveďte konkrétne príklady pozitívnych výsledkov, ktoré ste dosiahli; poukážete tým na svoje schopnosti a skúsenosti..

Ak oslovujete človeka, ktorého poznáte osobne, alebo patrí do skupiny Vašich networking kontaktov, môžete byť o čosi osobnejší. Napríklad:

"Dovolil som si priložiť svoj životopis, ktorý podrobnejšie opisuje moje skúsenosti v oblasti importných a exportných služieb na Slovensku. Náš spoločný priateľ Peter Novák mi spomenul, že Vaša spoločnosť poskytuje podobné služby ázijským krajinám. Premýšľali ste niekedy nad expanziou spoločnosti na východoeurópske trhy? Mali by ste záujem sa na túto tému porozprávať?"

Záver - Ako pokračovať

Motivačný list ukončite opätovným vyjadrením záujmu o pracovnú pozíciu. Na záver nezabudnite uviesť Vaše kontaktné údaje. Napríklad:

"Veľmi rád sa s Vami porozprávam o tom, ako by som mohol pomôcť Vašej spoločnosti. Zastihnete ma na telefónnom čísle / Moje telefónne číslo je(mobilné číslo)."

Pro-aktívny záver môže vyzerať takto:

Rád by som uplatnil svoje pracovné skúsenosti aj vo Vašej spoločnosti. Zavolám Vám začiatkom budúceho týždňa a rád zodpoviem Vaše otázky.

S pozdravom,
Vaše meno
číslo mobilného telefónu

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.