Follow
Site Search
en sk
 
 

Ako plánovať Vašu kariéru

Pestujte konverzáciu

Seek career advice from your network
Kariérne rady hľadajte v rámci
Vašich sietí kontaktov

Pri plánovaní Vašej kariéry čerpajte informácie a poradenstvo z viacerých zdrojov. Zatiaľ čo formálne hodnotenie pracovných pozícií je užitočné, neformálne skúmanie Vašich pracovných možností je taktiež prínosom.

Neustále vytvárajte príležitosti a nepretržite vyhľadávajte kariérne poradenstvo.

  • Spontánne rozhovory s priateľmi alebo kolegami v práci Vám pomôžu odhaliť Vaše skryté zručnosti a talenty. Ak Vám niekto povie v čom ste naozaj dobrý, môže tak otvoriť dvere iným a celkom novým cieľom.
  • Pri plánovaní formálneho kariérneho hodnotenia si nechajte minimálne jednu hodinu na plánovanie kariéry a stanovenie cieľov. Skôr ako prídete na osobné stretnutie kariérneho hodnotenia, telefonicky alebo emailom v skratke načrtnite témy konverzácie, ktoré Vám pri dlhšom rozhovore pomôžu neodbáčať od témy.
  • Rozhovory o plánovaní kariéry využijete najlepšie, ak sa na ne vopred pripravíte. Zhromaždite a preštudujte si témy, ktorým sa chcete venovať. 
  • Do kariérneho poradenstva aktívne zapájajte aj sociálne skupiny, v ktorých sa pohybujete. Udržiavajte kontakty s ľuďmi, s ktorými Vás spája výber povolania. Získate tak vzácne informácie z prvej ruky o svojich záujmoch a taktiež možných pracovných príležitostiach. 
  • Predtým, ako sa zapíšete do vzdelávacích a rozvojových programov, požiadajte ich absolventov, aby sa s Vami podelili o skúsenosti.
Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.