Follow
Site Search
en sk
 
 

Úspešný pracovný pohovor

Vyskúšané a správne techniky pohovoru

Buďte pripravení!

Blahoželáme Vám, že ste získali pozvanie na pohovor s naším klientom! Teraz využite naše rady a tipy, aby ste zažiarili!

Úspešný pracovný pohovor záleží od:

 • prípravy
 • entuziazmu

Urobte si domácu úlohu!

 • Uistite sa, či Vám konzultant poskytol podrobný popis práce, či ste pochopili fungovanie tímu alebo oddelenia a v neposlednom rade, či máte dostatočné informácie o organizácii
 • Vykonajte aj svoj vlastný prieskum spoločnosti. Pomôže Vám internet, webové stránky spoločnosti a jej konkurencie, výročné správy a priemyselné periodiká. Je dôležité, aby ste poznali ich produkty, služby, veľkosť, umiestnenie, finančnú situáciu, konkurenciu ale aj rastový potenciál.
 • Mali by ste vedieť, kam presne idete a nechať si dostatočnú časovú rezervu na cestu
 • Oblečte sa konzervatívne a dbajte na upravenosť
 • Mali by ste vedieť plné meno a titul osoby, s ktorou sa idete stretnúť
 • Mali by ste vedieť, aké zručnosti a kompetencie sú požadované na danej pracovnej pozícii. Prečítajte si opäť svoj životopis a pripomeňte si predošlé pracovné skúsenosti, pretože o nich budete musieť určite rozprávať počas pohovoru.
 • Buďte pripravení vysvetliť, prečo Vás táto pozícia zaujala, akým spôsobom môžete byť prínosom a čím sa líšite od Vašej konkurencie
 • Pripravte si vlastné otázky na pohovor. Ak sa opýtate zaujímavé otázky o spoločnosti, máte ďalšiu možnosť zaujať.
 • Pripravte si aj také otázky, ktoré Vás utvrdia v tom, že spoločnosť a jej firemná kultúra vyhovuje Vám. Napríklad:
  • Ako vyzerá typický deň?
  • Prečo je táto pozícia otvorená?
  • Ako by ste opísali podnikovú kultúru?
  • Aká je tu možnosť kariérneho rastu?
  • Aké vzdelávacie programy Vaša spoločnosť ponúka?
  • Aký typ ľudí vyniká v tomto tíme / v tejto organizácii?
  • Kde sa nachádza Vaša spoločnosť v porovnaní s hlavnou konkurenciu?
  • Máte nejaké plány pre firemný rast alebo expanziu?
  • Ktoré tri vlastnosti urobia človeka úspešným na tejto pozícii?

Typy pohovorov - Čo treba vedieť

Pracovný pohovor, pri ktorom sa používa tzv. behaviorálny alebo na kompetencie zameraný prístup vyžaduje pohovorové zručnosti, ktoré vyzdvihnú Vaše schopnosti a skúsenosti v určitých oblastiach.

S = Scenár - Stručne opíšte svoju sitáciu

O = Ownership / Vlastníctvo - Popíšte akú zodpovednosť ste mali Vy konkrétne

A = Action / Činnosť - Opíšte ako ste konali / ako ste sa rozhodli 

R = Results / Výsledky - Aký bol výsledok Vašich činov a rozhodnutí

Pozrite si príklad: Otázka o tímovej práci založená na kompetenčnom prístupe a odpoveď kandidáta založená na SOAR Metóde:


Otázka: 
V našej firme je tímová práca veľmi dôležitá. Opíšte situáciu, ktorá poukáže na Vaše kvality tímového hráča?'

Odpoveď:
Napadá mi hneď niekoľko príkladov o ktoré sa s Vami rád podelím. Keď som pracoval ako finančný analytik, obchodný tím spoločnosti zostavoval komplexnú ponuku pre veľký projekt. Analytik, ktorý zvyčajne pomáha s týmto typom projektov, bol práve na dovolenke. Aj keď som v tom čase pracoval v inom tíme, rozhodol som sa im pomôcť. Aby som sa uistil, že moji spolupracovníci majú všetky informácie ktoré potrebujú, na projekte som pracoval každý večer počas dvoch týždňov. Pracovný tím neskôr prijal aj moje cenové odporúčania a úpravy návrhu. Ako výsledok našej spolupráce, tím vyhral výberové konanie a dostalo sa nám patričné uznanie.

Je možné, že budete musieť poskytnúť dva až tri reálne príklady na overenie Vašich spôsobilostí. Pripravte sa a pri odpovediach na takéto otázky poskytnite konkrétne príklady:

 • Aké sú Vaše kariérne ciele?
 • Prečo chcete pracovať pre našu spoločnosť?
 • Čo Vás zaujíma na našich produktoch / službách?
 • Ktoré z Vašich predošlých zamestnaní ste mali najradšej a prečo?
 • Ako ste v minulosti riešili konflikty?
 • Popíšte niekoľko príkladov situácie, kedy ste boli iniciatívni?
 • Aké sú Vaše silné a slabé stránky?
 • Čo pre Vás znamená tímová práca?
 • Aký štýl vedenia Vám vyhovuje najviac?
 • Aké sú Vaše dva najväčšie doterajšie úspechy?

Pamätajte, že na tomto pohovore ste preto, že firma potrebuje nájsť vhodného pracovníka - a nie preto aby Vás niekto strápňoval alebo míňal Váš čas. Pracovný pohovor slúži na to, aby poukázal na Vaše kvalifikácie a schopnosti; nahliada do Vášho intelektu, vykresľuje Vaše postoje, motiváciu a zrelosť.

Drobnosti, na ktorých záleží

Majte na mysli pri každom pracovnom pohovore - záleží na nich!

 • Premyslené a informatívne odpovede
 • Jasné, stručné a logické odpovede
 • Sebavedomie 
 • Takt, zrelosť a zdvorilosť
 • Očný kontakt
 • Pevný stisk ruky
 • Entuziazmus
 • Pozitívny, "can-do" prístup

Všeobecné Tipy

 • Nesadajte si, kým Vám neponúknu stoličku. Seďte vzpriamene a prejavujte záujem.
 • Počkajte, kým pýtajúci sa dohovorí, až potom odpovedajte. Je úplne v poriadku, ak potrebujete popremýšľať o svojej odpovedi predtým, než začnete.
 • Usmievajte sa.
 • Snažte sa získať popis pracovnej pozície a povinností na začiatku pohovoru, takže potom môžete prispôsobiť Vaše odpovede.
 • Ukážte odhodlanie získať pozíciu, o ktorú sa uchádzate, aj keďvovnútri možno váhate. Nikdy nezatvárate dvere pred príležitosťami!
 • Neodpovedajte na otázky jednoduchým "áno" alebo "nie". Poskytnite komplexné a dôkladne pripravené odpovede.
 • Nevymýšľajte si! Otázky na pohovoroch zodpovedajte úprimne a pravdivo.
 • Odpustite si hanlivé a negatívne poznámky o súčasnom alebo predošlých zamestnávateľoch.
 • Nepreháňajte to s odpoveďou. Vyhnite sa politickým, náboženským alebo iným kontroverzným témam a udalostiam.
 • Nepýtajte sa na plat, dovolenku, bonusy, atd. ak to nespomenie sám pýtajúci sa. Napriek tomu by ste však mali poznať Vašu trhovú hodnotu a byť pripravení uviesť požadovaný plat alebo platové rozmedzie.

Presvedčivý záver

 • Opäť prejavte Váš záujem o pracovnú pozíciu
 • Poďakujte zamestnávateľovi za jeho / jej čas a pozornosť
 • Uistite sa, že máte správne emailové adresy zamestnávateľa / personalistu, aby ste obratom poslali poďakovanie
 • Usmievajte sa

Môže sa stať, že z pracovného pohovoru odídete bez konkrétnej pracovnej ponuky. Ak pracovný pohovor prebiehal s viac ako jednou osobou, pred vyslovením rozhodnutia sa budú chcieť poradiť. V dnešnej dobe patrí druhé kolo pohovoru k štandardným postupom.

Po pohovore

Zavolajte svojmu konzultantovi a podeľte sa s ním o Vaše dojmy. Je lepšie, ak sa Váš konzultant najskôr rozpráva s Vami až potom s personalistom / zamestnávateľom.

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.