Follow
Site Search
en sk
 
 

Kľúčové otázky na pohovore

Príprava na dôležitý pracovný pohovor

Pohovor založený na preferenciách: Musíte vedieť, čo chcete.

Otázky na pohovore, ktorý sa zakladá na preferenciách kandidáta,  sa môžu zdať všeobecné a nesúvisiace s pracovnou pozíciou. Ponúkame Vám niekoľko najčastejších otázok s ktorými sa môžete stretnúť:

 • Kde sa vidíte profesionálne o 10 rokov?
 • Opíšte typ spoločnosti / zamestnávateľa, pre ktorého by ste radi pracovali?
 • Ktoré oblasti pôsobenia Vás zaujímajú najviac?
 • Kde by ste radi bývali?
 • Prečo sa rozhliadate po ďalších kariérnych možnostiach?
 • Čo Vás v živote najviac ovplyvnilo?
 • Popíšte svojich mentorov z minulosti.

 

Pracovný pohovor zameraný na kompetencie alebo behaviorálny prístup: Skúsenosť robí majstra!

Otázky na pohovore sa vzťahujú na riešenia rôznych situácií z predchádzajúcich pracovných pozícií kandidáta a často je ťažké na ne odpovedať. Otázky založené na tzv. behaviorálnom prístupe vyžadujú komplexnú prípravu a veľa praxe. Ako by ste odpovedali na nižšie uvedené otázky na pohovoroch?

 • Opíšte situáciu, kedy ste v práci presvedčili niekoho o správnosti svojho názoru?
 • Opíšte Vaše zručnosti, ktoré ste použili na zvládnutie stresovej situácie.
 • Porozprávajte mi o situácii, kedy ste využili svoje prezentačné schopnosti na ovplyvnenie názoru iných?
 • Ako ste zvládli obdobie, keď ste mali naraz dokončiť niekoľko projektov?
 • Porozprávajte mi o situácii, kedy ste museli riešiť konflikt?
 • Môžete mi opísať situáciu, keď ste minulý rok museli urobiť veľmi závažné rozhodnutie?
 • Uveďte príklad situácie, kedy sa Vám nepodarilo splniť to, čo ste si predsavzali?
 • Môžete opísať situáciu, kedy ste boli iniciatívni a ujali sa vedenia?
 • Opíšte situáciu, v ktorej ste museli jednať s veľmi nahnevaným zákazníkom alebo spolupracovníkom.
 • Opíšte situáciu, kedy ste motivovali iných?
 • Opíšte situáciu, kedy ste efektívne delegovali na druhých?
 • Môžete opísať situáciu kedy ste nevedeli nájsť jednoznačné / jasné riešenie problému?
 • Viete uviesť príklad situácie, kedy ste správne predpokladali, že sa objavia problémy a navrhli preventívne opatrenia?
 • Môžete opísať situáciu, kedy ste museli urobiť nepopulárne rozhodnutie?
 • Môžete opísať situáciu, kedy ste si stanovili pracovné ciele príliš vysoko/ príliš nízko?
Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.