Follow
Site Search
en sk
 
 

Vedomostné centrum

V poznaní je sila

Aktivity založené na uznávanom výskume

Ak preniknete do mysle konzultanta spoločnosti Hudson, zistíte niečo zaujímavé - objavíte priesečník medzi zamestnanosťou, prieskumom trhu a ľudskými zdrojmi. Naši odborní konzultanti na Slovensku sledujú novinky z oblasti HR a vedú špičkový výskum. Získané poznatky spracujú a na ich základe poskytujú konzultácie našim klientom.

Prostredníctvom osobných stretnutí, bielych kníh a prieskumov zamestnanosti môžete využiť vedomosti spoločnosti Hudson v prospech Vášho chápania riadenia ľudských zdrojov.

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Všetci naši konzultanti si povinne pravidelne obnovujú svoje vedomosti prostredníctvom Hudson Akadémie, školenia najvyššej kvality.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.