Follow
Site Search
en sk
 
 

Hudson výskum

Čo majú spoločné Svetový pohár vo futbale, Cloud computing a ženy vo vedúcich pozíciách?

Innovative research and reporting on HR, recruitment and employment trends
Inovatívny výskum a vykazovanie
HR, náboru a 
trendu v zamestnanosti

Všetky môžu byť predmetom Hudson inovatívneho výskumu, ktorý poskytuje správy o vývoji zamestnanosti, trendoch v oblasti ľudských zdrojov, nábore a talent manažmente. Náš výskum pokrýva všetky kľúčové témy, ktoré potrebuje poznať každý personalista. 

Personalisti potrebujú mať komplexné vedomosti o súčasnom stave zamestnanosti a HR trendoch na to, aby boli úspešní v nábore a talent manažmente. Hudson Vám uľahčí prístup k týmto informáciám, pretože vykoná výskum HR za Vás. Hudson uskutočňuje výskum lokálnych trhových trendov na základe mapovania trhov centrálnej a východnej Európy. Globálnosť našej spoločnosti nám umožňuje zbierať údaje naprieč hranicami, odvetviami a mnohými oblasťami praxe. Spoločnosť Hudson následne poskytuje výsledky svojich výskumov, medzi ktoré patrí napríklad pracovná morálka a jej zlepšenie, ale aj pochopenie, aké spoločné charakteristiky majú ženy na senior vedúcich pracovných pozíciách. 

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

V oblasti ľudských zdrojov ponúkame riešenia od A po Z. Naše na mieru šité riešenia berú do úvahy veľkosť spoločnosti, odvetvie, v ktorom pôsobí, podnikovú kultúru aj iné ovplyvňujúce faktory.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.