Follow
Site Search
en sk
 
 

Lighthouse akcie

Dovoľte nám, aby sme vás na lighthouse akciách priviedli k lepšiemu porozumeniu Talent Manažmentu

Registrujte sa na naše akcie

O Talent manažmente existuje veľké množstvo informácií, ktoré však nie sú vždy dobre zorganizované alebo prezentované v ľahko pchopiteľnom formáte. Namiesto tápania a vyhľadávania nám dovoľte, aby sme Vám posvietili na aktuálne diskutované témy v  Talent manažmente.

Naše Lighthouse akcie sú v oblasti náboru a Talent manažmentu jedinečné. Organizujeme bezplatné manažérske stretnutia len pre pozvaných profesionálnych personalistov, ktoré sú nabité najnovšími informáciami z oblasti ľudských zdrojov. Prezentujeme novinky z oblasti zamestnanosti, HR a trendov talent manažmentu a poskytujeme skvelú príležitosť na networking.

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

V oblasti ľudských zdrojov ponúkame riešenia od A po Z. Naše na mieru šité riešenia berú do úvahy veľkosť spoločnosti, odvetvie, v ktorom pôsobí, podnikovú kultúru aj iné ovplyvňujúce faktory.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.