Follow
Site Search
en sk
 
 
 
 

Upútanie pozornosti

 
 • Výzva

 • Ako upútame špičkových kandidátov na naše voľné pozície?
 • Ako môžeme získať kvalitných absolventov s potenciálom rásť a rozvíjať sa ako budúci vedúci pracovníci?
 • Služby

 • Komplexné programy na upútanie pozornosti kandidátov
 • Existujúce vzťahy s vysokými školami, absolventmi a profesormi
 • Riešenie

 • Vyjadrite jasne, čo ponúkate
 • Nájdite partnera, ktorý ponúka špecializované náborové riešenia
 • Oslovte partnera, ktorý má skúsenosti na pracovnom trhu absolventov
 • Nástroje

 • Mikrostránky kandidátov
 • Sociálne siete
 • Nástenka - Ponuka práce
 • Absolventská prax, stáže
 
 
 

ZAPOJENIE A UDRŽANIE ZAMESTNANCOV

 
 • Výzva

 • Ako angažovať zamestnancov s vysokým potenciálom,
  aby neustále čelili novým výzvam?
 • Ako môžeme číselne vyjadriť výkon na pracovných pozíciách, ktoré neprodukujú zisk?
 • Ako môžeme motivovať zamestnancov, aby s nadšením prijali nové ciele / smerovanie spoločnosti?
 • Ako sa uistíme, že plne uznávame hodnotu našich zamestnancov?
 • Služby

 • Riešenia Talent manažmentu
 • Rozvoj kariéry a mobilita
 • Riešenia pre zapojenie talentov
 • Riadenie podľa cieľov
 • Riešenia pre zapojenie talentov Manažment zmien
 • Riešenia pre zapojenie talentov Obchodná značka zamestnávateľa Uznanie hodnoty zamestnancov (EVP)
 • Riešenie

 • Oslovte poskytovateľa riešení na mieru, ktorý má k dispozícii bohatú databázu talentových fondov rôznych odvetví
 • Spojením tímu a sily psychologickej zmluvy vytvorte indikátor výkonu
 • Najskôr identifikujte schopnosť zamestnancov čeliť zmenám, a potom označte problémové oblasti, ktoré vyžadujú extra pozornosť manažérov
 • Pochopte a odmerajte rozdiel medzi tým, čo ponúkate a poskytujete, a medzi očakávaniami vašich zamestnancov
 • Nástroje

 • Nové úlohy, rotačné programy
 • Operačná jednotka
 • Koučing a mentoring
 • Career transition management
 • Hodnotenie výkonov
 • Nastavenie a meranie cieľov
 • Plánovanie pracovných síl, postupov
 • Mapovanie motivácie, kompatibility zamestnanca a spoločnosti
 • Workshopy a cieľové skupiny
 • Mapovanie psychologickej zmluvy
 • Prieskum spokojnosti zamestnancov
 • Hodnoty podniku a podniková kultúra
 • Workshopy a fokusové skupiny
 
 
 

Stratégia

 
 • Výzva

 • Ako vytvorím stratégiu rozvoja ľudských zdrojov, ktorá mi v budúcnosti pomôže dosiahnuť podnikateľské plány?
 • Služby

 • Integrované riešenia pre Talent manažment
  a stratégie organizačného rozvoja
 • Plánovanie pracovnej sily
 • Zdieľanie osvedčených postupov
 • Riešenie

 • Vypracujte a naplánujte stratégiu, ktorá Vám zabezpečí správnych ľudí na správnych miestach v správnom čase.
 • Nástroje

 • K dispozícii je kompletná sada nástrojov pre podporu všetkých aspektov životného cyklu
 
 
 

Výber

 
 • Výzva

 • Ako zabezpečíme, aby naši personalisti mali optimálne pohovorové zručnosti, pomocou ktorých objavia top kandidátov?
 • Ako zlepšíme hodnotenie kandidátov, a tak skvalitníme naše náborové rozhodnutia?
 • Ako vyberieme najvhodnejších kandidátov z veľkého množstva uchádzačov o danú pozíciu?
 • Do užšieho výberu postúpili traja kandidáti. Ako vieme, ktorý z nich je najvhodnejší na pracovnú pozíciu?
 • Služby

 • Techniky pracovných pohovorov
 • Techniky pracovného pohovoru - na kompetencie zameraný prístup
 • Techniky motivačného pracovného pohovoru
 • Hodnotenie kompetencií a podnikateľských postojov /business attitude
 • Riešenia Hodnotiaceho centra
 • Riešenie

 • Poskytnite školenie svojim personalistom, aby ovládali techniky efektívneho vedenia výberových pohovorov
 • Využite hodnotiace nástroje na meranie "BIG FIVE" - piatich hlavných osobnostných charakteristík: Emocionálna stabilita, extroverzia, otvorenosť, altruizmus a zásadovosť
 • Realizujte objektívne hodnotenie na zabezpečenie objektivity
 • Ku objektívnemu hodnoteniu pridajte naše psychometrické nástroje, ktoré sú zárukou, že robíte správne rozhodnutie pre svoju organizáciu
 • Nástroje

 • Programy prípravy na pracovný pohovor
 • Nástroj Vedenie pracovného pohovoru
 • Osobnostný dotazník (BAQ)
 • Obchodné simulácie
 • Psychometrické nástroje
 • Pracovný pohovor - na kompetencie zameraný prístup
 • Mapovanie motivácie
 • Vhodná firemná kultúra a jej hodnotenie
 
 
 

ROZVOJ

 
 • Výzva

 • Ako môžeme zmeniť správanie jednotlivca tak, aby sme maximalizovali jeho účasť a výkon, a tým i zvýšenie výnosov?
 • Ako môžeme identifikovať potenciálne medzery v kompetenciách nových pracovníkov, aby sme zabránili zlyhaniu?
 • Ako môžeme posilniť sústavu vedúcich pracovníkov?
 • Ako si môžeme byť istí, že zamestnanec zvládne presun na vyššiu pracovnú pozíciu?
 • Ako môžeme pripraviť našich vedúcich pracovníkov na to, aby efektívnejšie využívali potenciál svojich pracovných tímov?
 • Ako vytvoríme program riadenia následníctva pre senior manažment?
 • Služby

 • Možnosti zapojenia talentov
 • Riešenia Assessment Centre pre výber zamestnancov
 • Riešenia Development centre pre plánovanie následníctva
 • Development centrá pre rozvoj kariéry
 • Vzdelávacie centrá
 • Hodnotenie/oceňovanie výkonu
 • Plánovanie pracovných síl
 • Riešenie

 • Naučte sa, ako prispôsobovať podnikové návrhy tak, aby zvyšovali angažovanosť a výkonnosť zamestnancov
 • Zaveďte prísne a dôsledné procesy výberového konania, eliminujte subjektivitu
 • Naplánujte úspech svojich zamestnancov tým, že identifikujete potenciálne oblasti pre ich rast predtým, ako ich povýšite
 • Naučte manažérov aplikovať stratégie riadenia do prevádzky a lepšie kombinovať svoje technické znalosti so zručnosťami riadenia ľudí
 • Vypracujte plán následníctva
 • Nástroje

 • Firemné hodnoty a kultúra
 • Psychologická zmluva
 • Workshopy a cieľové skupiny
 • Psychometrické nástroje
 • Pracovný pohovor, stanovenie cieľov
 • Mapovanie motivácie
 • Plánovanie osobného rozvoja
 • Pokročilé obchodné simulácie
 • Faktory rastového potenciálu
 • Segmentácia talentov
 • Manažment koučing
Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.