Follow
Site Search
en sk
 
 

Centrum výskumu a vývoja

Hudson centrum výskumu a vývoja aplikuje vedecké metódy do talent manažmentu

Využite naše prísne testované,
vlastné metodiky HR

Do výskumu a vývoja nových produktov a služieb sa každoročne investujú milióny dolárov. Na výskum, vývoj a testovanie noviniek v oblasti automobilov, parfumov alebo počítačových procesorov sa nikdy nešetrilo. Prečo teda neinvestovať aj do inovácie v talent manažmente a nábore?

Spoločnosť Hudson pre svojich klientov ponúka lepšiu skúsenosť s náborom a Talent manažmentom, pretože naši konzultanti pracujú s výsledkami najnovšieho vývoja psychometrikcého testovania a vedeckého výskumu. Náš tím pre výskum a vývoj rozumie problematike HR a vyvíja riešenia, ktoré pomáhajú personalistom v každej fáze životného cyklu zamestnanca.

V dnešnom konkurenčnom prostredí nestačí len poznať zručnosti kandidáta. Osobnostné vlastnosti kandidáta, ako napríklad vodcovský potenciál, obchodný postoj alebo kúlturna kompabilita hrajú rovnako dôležitú rolu pri záverečnom rozhodovaní o tom, kto obsadí voľnú pracovnú pozíciu. Naše centrum výskumu a vývoja vyvíja psychometrické testy a ďalšie nástroje hodnotenia kandidátov, prostredníctvom ktorých rieši otázky náboru. Výsledky výskumu a vývoja sú podložené nezávislou vedeckou radou, ktorú tvoria univerzitní profesori a akademickí vedci. Táto spolupráca nám umožňuje zdieľať vedomosti a výsledky, overovať ich správnosť a neustále vyhodnocovať systémy talent manažmentu a vlastné nástroje.

Naši odborní konzultanti pre nábor a Talent manažment Vám na základe odskúšanej a testovanej metodológie ponúkajú služby, ktoré Vám pomôžu v predvýbere, výbere, hodnotení, rozvoji a koučingu kandidátov. Vďaka partnerstvu s nami môžte využívať výhody holistického prístupu k zamestnanosti, ktorý prispieva k efektivite náboru, zlepšuje celkové výsledky náboru a rozvíja talentovaných odborníkov pri nižších celkových nákladoch ako by dokázal interný tím ľudských zdrojov podniku.

Výsledky nášho centra výskumu a vývoja sú jasným dôkazom toho, že vedecky podložený nábor a talent manažment sú prínosom v každej fáze životného cyklu zamestnanca.

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Naše inovatívne nástroje Talent manažmentu sú vytvorené naším vlastným centrom výskumu a vývoja.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.