Follow
Site Search
en sk
 
 

Nástroje Talent manažmentu

Objavte naše jedinečné nástroje

Hudson R&D - tím pre výskum a vývoj vytvára najmodernejšie psychometrické testy a nástroje hodnotenia kandidátov. Naše úsilie sa opiera o nezávislú vedeckú radu, zloženú z univerzitných profesorov a akademických pracovníkov. Táto spolupráca nám umožňuje zdieľať poznatky, vyhodnocovať a preverovať presnosť nášich nástrojov a systému Talent manažmentu.

Naše skúsenosti a nástroje Vám spoločne môžu pomôcť zabezpečiť, aby u Vás kvalitní ľudia zostávali dlhšie a boli spokojnejší vo svojej kariére. Pre viac informácií kliknite na odkazy uvedené nižšie:

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Pri nábore využívame naše vlastné nástroje Talent manažmentu, ktoré prispôsobíme na mieru podľa Vašich požiadaviek, čím zvyšujeme pravdepodobnosť prijatia ideálneho kandidáta.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.