Follow
Site Search
en sk
 
 

Hodnotiace centrum

Inteligentné a dôvtipné riešenia Hodnotiaceho centra predchádzajú zamestnaniu nevhodných kandidátov.

Avoid the cost of a bad hire with Assessment Centre Solutions
Vyhnite sa nákladom za zlé
umiestnenie využitím
Hodnotiaceho centra

Náklady spojené so zamestnaním nevhodného kandidáta môžu byť ohromujúce. Zbytočné výdavky na vzdelávanie a rozvoj sa navýšia ešte aj o náborové a administratívne náklady. K tomu pridajte úpadok sebadôvery alebo stratenú obchodnú príležitosť a uvedomíte si, že nájsť vhodného kandidáta na prvýkrát sa oplatí.

Minimalizujte odhady spojené s náborom a výberom zamestnancov. Naše hodnotiace centrum ponúka klientom flexibilný, modulárny prístup k riadeniu talentov, ktorý je možné upraviť podľa potrieb Vašej organizácie. Pomocou nástrojov, medzi ktoré patria pracovný pohovor zameraný na kompetencie, psychometrické testy, obchodné simulácie, obchodné postoje a testy logického myslenia zistíte, čo robí každého kandidáta jedinečným. Meranie jedinečných charakteristík každého kandidáta Vám pomôže odhaliť, ktorý z nich je pre Vás najvhodnejšou investíciou do budúcnosti.

Najímajte zamestnancov sebaisto! Sme hrdí na naše riešenia Hodnotiaceho centra s dvojitou zárukou: každé hodnotenie vykonávajú dvaja certifikovaní hodnotitelia, aby tak zabezpečili objektivitu.

Dopyt v nábore nás stavia pred odlišné, ale predsa len rovnako finančne náročné náborové výzvy. Staňte sa naším partnerom a využite výhody Flexibilného hodnotiaceho programu. Hudson certifikovaní hodnotitelia majú preukázateľné skúsenosti v oblasti hodnotenia, hromadného náboru a pracovných pohovorov zameraných na kompetencie.

Zastavte nábor nevhodného pracovníka ešte skôr ako sa uskutoční. Kontaktujte náš Talent manažment tím a získajte výhody náboru s Hodnotiacim centrom pre svoju organizáciu.

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

V oblasti ľudských zdrojov ponúkame riešenia od A po Z. Naše na mieru šité riešenia berú do úvahy veľkosť spoločnosti, odvetvie, v ktorom pôsobí, podnikovú kultúru aj iné ovplyvňujúce faktory.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.