Follow
Site Search
en sk
 
 

Riešenia pre zapojenie talentov

Objavte potenciál svojich ľudí!

Motivate employees, encourage employee retention and engage your workforce
Motivujte zamestnancov,
podporujte ich udržanie
a angažujte Vašu pracovnú silu

Pokiaľ ide o produktivitu, výkonnosť a spokojnosť v zamestnaní, jedna vec je jasná - svojich zamestnancov musíte angažovať na všetkých úrovniach. Ľahko sa to hovorí, ťažšie je to dosiahnuť. Spojte sa s nami a my Vám prostredníctvom HR stratégie poradíme ako motivovať zamestnancov, ako podporiť ich udržanie a plne zapojiť pracovnú silu.

Potrebujete znížiť fluktuáciu zamestnancov? Naše Riešenie pre zapojenie talentov identifikuje faktory, ktoré prispievajú k fluktuácii zamestnancov a upozorňuje na jej základné príčiny, čím Vám umožňuje rozvíjať komplexné stratégie udražania zamestnancov.

Podáva Váš tím špičkový výkon? Nechajte Riešenia pre zapojenie talentov vytvoriť ukazovateľ výkonnosti, ktorý zoberie do úvahy úroveň spolupráce vo Vašom tíme a spojí ho s psychologickou zmluvou - nepísaným priesečníkom očakávaní zamestnávateľa a zamestnancov.

Uberá sa Vaša organizácia novým smerom? Riešenia pre zapojenie talentov poskytujú pohľad na Vaše pracovné sily a ich schopnosť čeliť zmenám. Využijte tieto znalosti a poskytnite svojim manažérom nástroje, ktorými môžu motivovať zamestnancov k lepšiemu prijatiu zmien.

Pociťuje niektorý z Vašich zamestnancov, že je nahraditeľný? Použite Riešenia pre zapojenie talentov, aby se pochopili, na čom Vašim zamestnancom skutočne záleží. Využite tieto znalosti na zvýšenie výkonu a na odstánenie programov, ktoré Vašich ľudí nemotivujú.

Z holistického uhla pohľadu, Hudson Riešenia pre zapojenie talentov sú kľúčom k harmonizácii perpektív zamestnanca a zamestnávateľa.

S využitím nášho online prieskumu, on-site analýz, plánovania a implementácie môžete objaviť potenciál svojich ľudí a následne dosiahnuť konkrétne obchodné výsledky.

Nájsť kontakt

Hľadanie ponúk

Vedeli ste?

Metodológia Hudson je naša vlastná a prispôsobiteľná. Kombinujeme náš produkt a Vám prispôsobené riešenia, čím sa dostávame hlbšie než ktokoľvek iný pri hodnotení a výbere najvhodnejších kandidátov.

 
© 2011 - 2018 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HHGP) je medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť, ktorá patrí medzi významných celosvetových poskytovateľov HR riešení v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov, ako aj v oblasti Talent manažmentu. Naša spoločnosť pomáha svojim klientom dosahovať lepšie výsledky prostredníctvom špecializovaného vyhľadávania, výberu, hodnotenia a rozvoja zamestnancov, ktorí patria medzi najlepších vo svojom obore.